Voor een correcte werking van deze site is javascript noodzakelijk.
menu
Terug

Rekentool Warmteweerstand

  • RC waarde
  • Informatie
  • Begrippenlijst
Laag
(binnen→ buiten)
Bron Materiaal Dikte
(mm)
λcalc
(W/m⋅K)
Rm
(m2⋅K/W)
Totale dikte constructie:
Rsi=m2⋅K/W
Rse=m2⋅K/W
RT=m2⋅K/W
ΔUfa=W/m2⋅K
ΔUw=*UT=W/m2⋅K
RC Bouwbesluit
=
m2⋅K/W
UT=W/m2⋅K
ΔU=W/m2⋅K
UC=UT + ΔU=W/m2⋅K
RC=1/UC - Rsi - Rse=m2⋅K/W
RCBouwbesluit=m2⋅K/W
Er is helaas geen informatie beschikbaar.
Begrip Beschrijving Eenheid
λ De warmtegeleidingscoëfficiënt W/m2⋅K
λcalc De rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt W/m2⋅K
Rm De warmteweerstand van constructielaag m2⋅K/W
Rsi De warmteovergangsweerstand aan het uitwendig oppervlak m2⋅K/W
Rse De warmteovergangsweerstand aan het inwendig oppervlak m2⋅K/W
RT De warmteweerstand van een totale constructie zonder correctie op de U-waarde m2⋅K/W
ΔUfa De toeslagfactor voor bevestigingshulpmiddelen (ankers) W/m2⋅K
ΔUw De toeslagfactor voor bouwkwaliteit W/m2⋅K
UT Warmtedoorgangscoëfficiënt van een totale constructie zonder correctie op de U-waarde W/m2⋅K
ΔU De toeslagfactor voor eventuele convectie, bevestigingshulpmiddelen, omgekeerd dak en bouwkwaliteit W/m2⋅K
UC Warmtedoorgangscoëfficiënt van een vlak element van de uitwendige scheidingsconstructie W/m2⋅K
RC Warmteweerstand van een (constructie)onderdeel m2⋅K/W
RC Bouwbesluit Warmteweerstand van een (constructie)onderdeel voor toetsing aan het bouwbesluit 2015 m2⋅K/W
Samengestelde laag Samengestelde constructies, waarvan de Rm is bepaald volgens de NEN 1068, Bijlage A.3.2.1. Hierbij is het effect van een eventuele spouw meegerekend.  
Copyright © 2015 SBRCURnet
Disclaimer